+49 178 418 4039 info@textova.net

 

Kultura a marketing

Opravdu musíme kulturu a umění prodávat? Nemluví snad umění samo za sebe? Tyto otázky si kladou pravděpodobně hlavně ti, kteří chápou marketing pouze v jednom rozměru. Prodávat výrobky s co největším ziskem je to, oč tu běží. Takové námitky jsou však již dávno překonané. Strategický kulturní marketing dokáže mnohem víc.

 

Co je kulturní marketing?

Pojmem kulturní marketing se rozumí užití různých marketingových strategií za účelem oslovení specifických segmentů trhu, popř. cílových skupin, které se o daný kulturní produkt mohou zajímat. Faktory jako cena, reklama, distribuce a služby uzpůsobuje konkrétnímu uměleckému produktu, popř. se jej snaží představit tak, aby po něm co nejvíce zvýšil poptávku a zároveň splnil cíl kulturního subjektu. Na rozdíl od výlučně produktového marketingu se zabývá především nehmotnými hodnotami. Nejedná se o propagaci hotových výrobků, nýbrž o umění a kulturu, a tedy i obsah a s ním spojené hodnoty. 

Co je cílem kulturního marketingu?

Zaměřuje se především na kulturní a sociopolitické cíle. Mezi ně patří

 • celospolečenský prospěch
 • výhodné využití zájmu zákazníků
 • doslovení nových cílových skupin, zlepšení image a konkurenceschopnosti

Samozřejmě i v kultuře hraje finanční jistota důležitou roli. Aby kulturní nabídka dokázala přesvědčit, je třeba zohlednit řadu faktorů. Prvním z nich je vypracování jasného profilu, který slouží ke splnění požadavků zúčastněných stran. Mezi zúčastněné strany patří nejen návštěvníci kulturního zařízení, ale také

 • jeho členové
 • nositelé nákladů
 • dárci
 • důležití sponzoři
 • a především veřejnost.

Opatření zaměřená na zákazníka a jeho loajalitu upevňují základní hodnoty, jako je zájem a důvěra zúčastněných stran. Strategický kulturní marketing se neustále přizpůsobuje novým a stále se měnícím požadavkům trhu. Umožňuje budovat úspěšné vztahy se zákazníky, plánovat a navrhovat zajímavé projekty i kulturní nabídky. Zlepšuje image kulturní instituce, která se stále více dostává do povědomí a získává tak své neodmyslitelné místo na kulturní scéně.

 

Proč inzerovat v sousední zemi?

Trojmezí mezi Německem, Polskem a Českou republikou je ideálním místem pro slibný kulturní marketing. Zejména pro tvůrčí umělce má tento region velký potenciál, který stojí za to využít. Kulturní podnik – a ostatně i jakýkoli jiný – může v trojmezí oslovit až 3 trhy najednou a rozšířit tak své pole působnosti. Díky vhodným opatřením lze dosáhnout navýšení obratu. Ti, kteří již tento potenciál využívají, mají vůči svým konkurentům jasnou výhodu, za což vděčí hlavně jednodenní turistice.

 

 

Mezinárodní marketing v Německu a v Polsku

Potenciální zákazníky ze sousedních zemí Polska a Německa lze marketingově oslovit m. j. těmito prostředky

 • e-mailový marketing
 • mezinárodní kampaně na sociálních médiích, online marketing nebo klasická reklama
 • SEO marketing, tedy optimalizace pro vyhledávače, webové stránky nebo internetové příspěvky
 • SEA marketing, tj. reklama ve vyhledávačích
 • spolupráce s významnými multiplikátory v Německu a Polsku, vytvoření stabilní sítě pro kulturní podniky

To samozřejmě vyžaduje znalost jazyků sousedních zemí na úrovni rodilého mluvčího. Kvalitní překlady a tvorba obsahů v polštině a němčině jsou nutností. Kulturní marketing nabízí podnikům v pohraničí zcela novou perspektivu do budoucna a skrývá v sobě inovační potenciál. To se také stále více odráží v rostoucím počtu přesouvání sídel firem.

Nezáleží na tom, jestli jsme mladí nebo staří, Češi, Němci nebo Poláci – kulturní marketing nás spojuje.